איתור כספים מוקפאים

ייתכן וברשותך כספים הנמצאים בחברות הביטוח ובתי השקעות שהופקדו לך על ידי מעסיקים קודמים ולא ידעת על קיומם. כספים אלו נמצאים בסטטוס מוקפא/לא פעיל.

כעט ניתן לבדוק אם יש לך כספים שניתן למשוך לחשבון הבנק.

לבדיקת זכאות: